PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 • GRĄŽINIMAS

  1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti grąžinti Pardavėjui šių prekių:
   kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, dantų ir burnos ertmės higienos, tualetinių preparatų;
   kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;
   visų kitų kokybiškų prekių, kurios buvo panaudotos, sugadintos, buvo pažeistos jų pakuotės ar dėl kitų pirkėjo atliktų veiksmų prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
   kitų prekių, kurias pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. 
  2. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo terminas, sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės dėl netinkamų laikymo sąlygų, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeista jų pakuotė ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.
  3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 1 punkte. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi: ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie ketinimą grąžinti prekes administratoriaus elektroninio pašto adresu office@evomeda.com; ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie prekių grąžinimą, kaip tai numatyta Taisyklių 3.1. punkte, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui: garantinės priežiūros knygele). Adresas prekių grąžinimui yra UAB Evomeda, Smėlio g. 10, LT-10324, Vilnius . Pirkėjas apmoka grąžinimo/siuntimo išlaidas. Jei pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekę Evomeda parduotuvėje, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą pačią parduotuvę tos parduotuvės darbo valandomis.
  4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
  5. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  6. Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavęs iš Pirkėjui grąžintinos sumos nustatytą prekių pristatymo mokestį.

   

  GARANTIJA

  1. www.evomeda.com parduodamų prekių pagrindinės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekėms, kurioms suteikiama gamintojo garantija, terminai ir kitos sąlygos nurodomi tų prekių aprašymuose ir detalizuojami garantiniame lape.
  2. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Jei kyla abejonių dėl nurodyto produkto, kreipkitės į aptarnavimo skyrių prieš įsigyjant prekę.
  3. Dėl prekių, kurioms taikoma garantija, priežiūros klausimų kreiptis į e-parduotuvės garantinį servisą:
   Tel. nr. +370 640 189 70 arba el.paštu: office@evomeda.com.